Privacyverklaring

Doneer nu!

Word vrijwilliger!

Privacyverklaring

Stichting Congo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Stichting Congo
Aelbert Cuypstraat 10
7944 CL Meppel
Telefonnummers: +31(0)651706339 of +31(0)659048601
Algemeen mailadres: info@stichtingcongo.nl
Website: https://stichtingcongo.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Congo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Contactgegevens (via het contactformulier of via e-mail)

Je naam en e-mailadres worden opgeslagen (en eventueel URL). Deze gegevens worden gebruikt om je bericht aan mij via e-mail te kunnen beantwoorden of contact met jou op te nemen als dat nodig is. Deze gegevens worden uiterlijk twaalf (12) maanden bewaard.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stichtingcongo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Congo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Stichting Congo analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Stichting Congo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Congo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie
Persoonsgegevens > Bewaartermijn > 12 maanden
Personalia > Bewaartermijn > 12 maanden
Adres > Bewaartermijn > 12 maanden
Enzovoort > Bewaartermijn > 12 maanden

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Congo verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Congo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Stichting Congo gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de internetbrowser van je computer, tablet of smartphone. Stichting Congo gebruikt ook cookies met een puur technische functie. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast worden er cookies door derden geplaatst die jouw surfgedrag bijhouden.
Bij jouw eerste bezoek aan deze website ben je al geïnformeerd over deze cookies en is je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je internetbrowser verwijderen, kijk hieronder hoe je cookies kunt verwijderen:

Internet Explorer (link)of Edge (link)
Firefox (link)
Safari (link)
Opera (link)

Cookies door derden en andere partijen

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld diensten die worden gebruikt voor deze website en sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
* Wij gebruiken wel Google Analytics en Google Webmaster Console. Lees hier de privacybeleid van Google Analytics en hier van Google Webmaster Console.
* Facebook verzamelt gegevens omdat er een Facebook-Like knop aanwezig is op deze website. Er zijn er knoppen op deze website om blogs te delen op Facebook. Lees hier het privacybeleid van Facebook. Stichting Congo maakt wel gebruik van Facebook.
* Instagram verzamelt gegevens van gebruikers van deze website om hun services te verbeteren. Stichting Congo maakt wel gebruik van Instagram. Lees hier het privacybeleid van Instagram.
* Twitter verzamelt gegevens van gebruikers van deze website om hun services te verbeteren. Stichting Congo maakt wel gebruik van Twitter. Lees hier het privacybeleid van Twitter.
* LinkedIn verzamelt gegevens van gebruikers van deze website om hun services te verbeteren. Stichting Congo maakt wel gebruik van LinkedIn. Lees hier het privacybeleid van LinkedIn.
* Google+ verzamelt gegevens van gebruikers van deze website om hun services te verbeteren. Stichting Congo maakt wel gebruik van Google+. Lees hier het privacybeleid van Google+.
* YouTube verzamelt gegevens van gebruikers van deze website om hun services te verbeteren. Stichting Congo maakt wel gebruik van YouTube. Lees hier het privacybeleid van YouTube.
* Gravatar zorgt voor een afbeelding, naast je naam, als je een account bij Gravatar hebt. WordPress.com verzamelt net als Google Analytics gegevens zodat ik kan zien hoe mijn blog wordt gebruikt. Gravatar en WordPress.com zijn beiden onderdeel van Automattic. Lees hier het privacybeleid.
* Wij maken geen gebruik van WordPress.com of van Jetpack.
* Wij hebben een Vimeo account en zetten daarop officiële promotie materiaal (video) op van Les Mills Full Trailer en BODYCOMBAT Trailer en wij zetten de embed/iframe code op onze website neer. Lees hier het privacybeleid van Vimeo.
* Tegen spamberichten gebruiken wij bij onze contactformulier Google reCAPTCHA. Lees hier Google´s privacy beleid en hier Google´s Terms of Service.

Cookies die geplaatst worden door deze bedrijven en diensten kun je verwijderen in je internetbrowser. Deze bedrijven zijn wereldwijd actief en zijn afkomstig uit de Verenigde Staten. Zij hebben daarom niet alleen met de Europese en Nederlandse wetgeving te maken, maar ook met de Amerikaanse wetgeving.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Congo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stichtingcongo.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Congo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Congo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stichtingcongo.nl

Translate »