Onderwijsproject 2023

Geef elk kind de kans om
een basisschool en een middelbare school te bezoeken

Doneer nu!

Word vrijwilliger!

Onderwijsproject 2023

De hoofddoelstelling van het onderwijsproject is om het aantal kinderen dat naar de basisschool en middelbare school gaat te vergroten. Daarnaast proberen we ouders te motiveren; zonder hun steun kan een kind nooit een opleiding voltooien.

Een ander doel is de voorzieningen verbeteren: goede schoolgebouwen, een schoolbord, schoolmaterialen, schoolbanken en een toilet zijn voorwaarden voor succes. Daarnaast hebben de oudercomités op de scholen een belangrijke rol bij het mobiliseren van kinderen naar school. Ieder jaar worden er nieuwe ouders voor de comités gekozen.

Complexe scolaire BATEYI

De stichting ondersteunt dit keer de school: Complexe scolaire BATEYI in de hoofdstad Kinshasa. Zij wil voor deze school goede leslokalen, schoolborden, materialen en schoolbanken realiseren. In een later stadium zou dit uitgebreid kunnen worden, bijvoorbeeld met een studiezaal met bibliotheek. Tevens moeten er faciliteiten komen voor sport- en spelactiviteiten en betere en meer toiletten.

Educatiecentrum

De school moet uitgroeien tot een educatiecentrum met goede basisvoorzieningen voor de lokale bevolking, waarbij het mogelijk is om de kinderen goed les te geven door plaatselijke leerkrachten. Uitval van lessen moet zoveel mogelijk beperkt worden en beter nog, niet meer voorkomen.

De stichting streeft er ook naar de kinderen die nu niet naar school gaan toegang te geven tot goed onderwijs d.m.v. kindsponsoring. Een goede opleiding biedt weer sociaaleconomisch perspectief. Onderwijs maakt mensen onafhankelijk!

Grote kans van slagen!

Gelet op de aanwezige motivatie van de plaatselijke bevolking en de ervaring met het ondersteunen van een andere school heeft dit project een goede kans van slagen. We maken gebruik van de kracht van de Congolese gemeenschap. We betrekken de bevolking als volwaardige partner en genieten hun vertrouwen. We kunnen rekenen op de onvoorwaardelijke inzet van onze goed opgeleide Congolese vrijwilligers van Fondation Congo Kinshasa, waarmee we goede ervaring hebben in andere projecten.

Financiering

Ons streven is om in het najaar van 2023 de benodigde financiering rond te hebben, zodat de schoolbanken gemaakt kunnen worden en de schoolmaterialen beschikbaar zijn voor de kinderen.

Omdat Stichting Congo weinig eigen middelen heeft willen we u vragen de mogelijkheden te bekijken voor ondersteuning van ons project. We zouden zeer geholpen zijn met uw financiële bijdrage.

Translate »