Leermiddelen

Goed lesmateriaal

Doneer nu!

Word vrijwilliger!

Een school in Congo adopteren

In de nu bestaande scholen probeert men met de beschikbare middelen zo goed mogelijk onderwijs te geven. Wij willen de scholen en de leerlingen goed lesmateriaal geven. Zij hoeven dan niet meer alles op te schrijven en hebben dan meer aandacht voor de uitleg van de onderwijzers en begrijpen het sneller. Dit is alleen al tijdwinst.

Voor een school in Nederland is het natuurlijk mogelijk een school in Congo te adopteren.

Deze scholen kunnen dan onderling contacten onderhouden en elkaar helpen.

Translate »
error: