Kindsponsoring

Financieel een kind adopteren

Doneer nu!

Word vrijwilliger!

Toekomst van een leerling

Het is mogelijk om via Stichting Congo een kind of jongere financieel te steunen, zodat deze onderwijs kan volgen.

U wordt er zelf armer van, maar het kind wordt er rijker van en dat is ons doel. U krijgt er veel voor terug. Het kind krijgt een kans om zich te ontwikkelen en daardoor een goede basis te leggen voor zijn of haar verdere leven. Ook is het kind hierdoor een moment uit de thuissituatie, iets wat bij de armere gezinnen ook weer perspectief biedt voor de algehele balans en stabiliteit binnen het gezin. U biedt dus naast het kind ook het gezin een kans. We slaan hiermee twee vliegen in één klap.

Stichting Congo zorgt ervoor dat het kind of jongere een opleiding kan volgen. 

Ter indicatie, de kosten per kind of jongere per jaar bedragen:

  • voor het lager onderwijs (privéschool) € 250;
  • voor het voortgezet onderwijs € 300;

Het bedrag is voor lesgeld, school en sport uniform, boeken, pen en potlood en andere schoolactiviteiten.

U heeft de mogelijkheid eenmalig een bedrag te doneren, maar u kan zich ook voor langere periode aan een kind verbinden, u wordt dan sponsor.

De sponsor ontvangt een foto en het schoolrapport van het kind / de jongere. Er is schriftelijk contact mogelijk (Franstalig).

Stichting Congo kiest in overleg met de partnerorganisatie ter plaatse (Fondation Congo Kinshasa) een kind uit een kansarm gezin, die dan financiële steun mag ontvangen.

 

Heb je interesse? Of wil je meer weten?
Stuur dan een e-mail naar info@stichtingcngo.nl en wij nemen contact met je op. Wij zijn graag bereid om mondeling toelichting te geven.

 

ANBI

Stichting Congo heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat uw giften aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet.

 

Translate »
error: