Project Gezondheidscentrum 2024

Een gezond leven voor iedereen. Want alleen als je gezond bent kun je jezelf ontwikkelen, voor je gezin zorgen en op die manier de armoedespiraal doorbreken.

Doneer nu!

Word vrijwilliger!

Gezondheidscentrum 2024

De gezondheidszorg in Congo is zorgwekkend. Veel mensen verhuizen mede daarom naar de steden, wat daar dan voor nieuwe problemen zorgt. De steden zijn niet voldoende voorbereid op de bevolkingsgroei, waardoor buitenwijken ontstaan waar geen zorg wordt verleend.
Het project betreft het ondersteunen van SAINT MICHEL MEDICAL CENTER, gezondheidszorg in Kinshasa, de hoofdstad van Democratische Republiek Congo. Doel van het project is de toegang tot zorg te verbeteren voor iedereen. Stichting Congo wil een gezond leven voor iedereen. Want alleen als je gezond bent kun je jezelf ontwikkelen, voor je gezin zorgen en op die manier de armoedespiraal doorbreken.

Onvoldoende toegang tot medische hulp

Malaria, diarree en infecties zijn te genezen, maar in Congo sterven mensen hieraan. Veel mensen hebben onvoldoende toegang tot medische hulp.

Moeder- en kindersterfte

Er is een tekort aan goed geschoolde verpleegkundigen en dokters en het personeel worden niet of onderbetaald. Omdat er niet voldoende medicatie en materialen en instrumenten zijn om de ziektes te behandelen of een operatie uit te voeren, is het percentage moeder- en kindersterfte hoog.
Operaties in het donker zijn geen uitzondering.

Seksueel geweld

Daarnaast is er een sterke behoefte aan bescherming van slachtoffers van seksueel geweld. Goede training is daarom erg belangrijk. Zorgen dat vrouwen en meisjes zich veilig en gesteund voelen en kunnen herstellen tijdens en na noodsituaties onder meer door het uitdelen van nood-anticonceptie en medicatie gericht op het voorkomen van HIV en andere ziektes.
Het is vooral de bittere armoede die mensenlevens kost: hoge kosten voor behandelingen en geneesmiddelen, die de mensen niet kunnen betalen.

Wat willen we realiseren?

Voorlichtingscentrum

Een voorlichtingscentrum voor kwetsbare groepen. Hierbij moet men denken aan voorlichting over:

  • veilig vrijen (seksuele voorlichting)
  • hiv/aids
  • voorlichting over veilig bevallen
  • moedersterfte, gezonde zwangerschappen en deskundige begeleiding
  • het voorkomen van ziektes als malaria, tuberculose en aids
  • hygiëne, aan moeders, zodat zij de hygiëne in het gezin kunnen verbeteren.

Benodigde apparatuur / middelen

Het gezondheidszorg moet daarnaast worden voorzien van medisch materiaal, zoals een babyweegschaal, microscoop, materiaal voor laboratorium, ziekenhuisbed, matras.

Financiering

Omdat Stichting Congo weinig eigen middelen heeft willen we u vragen de mogelijkheden te bekijken voor ondersteuning van ons project. We zouden zeer geholpen zijn met uw financiële bijdrage.

Ons streven is om in het najaar van 2024 de benodigde financiering rond te hebben zodat de medisch materialen beschikbaar voor gezondheidscentrum zijn.

Translate »