ANBI

Doneer nu!

Word vrijwilliger!

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Sinds 2008 kan een binnen- of buitenlandse organisatie door de Nederlandse Staat alsANBIworden aangemerkt. Dit heeft bepaalde fiscale voordelen voor die organisaties zelf en ook voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie. Vanaf 2012 zijn de ANBI-definitie en -status gelijk voor de diverse belastingen: de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de schenkbelasting en de erfbelasting. Vanaf 2012 is er ook de ‘culturele ANBIdie in hogere mate profiteert van de regelingen.

U kunt gewone of periodieke giften doen aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Wat is een ANBI?

Instellingen kunnen de Belastingdienst vragen hen aan te wijzen als ANBI. Instellingen die hiervoor in aanmerking komen, zijn:

kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele en wetenschappelijke instellingen
instellingen die op een andere manier bijdragen aan het algemeen nut
Als deze instellingen aan bepaalde voorwaarden voldoen, worden ze als een ANBI aangewezen en geregistreerd.

Culturele ANBI

Een instelling kan ook worden aangewezen als een culturele ANBI. Doet u een gift aan een culturele ANBI? Wanneer u uw aftrekpost berekent, mag u deze gift verhogen met 25%. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250.

Welke instellingen zijn aangewezen als ANBI?

Wilt u controleren of een instelling waar u geld aan geeft, is aangewezen als een ANBI? Dat kan met het programma ANBI opzoeken.

Instellingen in het buitenland

Een ANBI kan gevestigd zijn in een EU-land, op Sint-Maarten, Curaçao, Aruba, de BES-eilanden of in een ander door de Belastingdienst aangewezen land.

Einde aanwijzing als ANBI

Soms voldoet een ANBI niet langer aan de voorwaarden voor een ANBI. De instelling moet dit zelf aan de Belastingdienst melden. Die trekt dan de aanwijzing als ANBI in. Als een instelling niet meldt dat ze niet meer voldoet aan de voorwaarden en de Belastingdienst dit later opmerkt, trekt deze de aanwijzing als ANBI met terugwerkende kracht in. Vermoedt u dat een ANBI niet aan de voorwaarden voldoet? Dan kunt u dit doorgeven aan de Belastingdienst.

Bron: Belastingdienst

Translate »