Help Congo zichzelf te ontwikkelen

SAMEN BOUWEN AAN EEN LEEFBARE TOEKOMST

Ieder mens een basis geven om zich zo te ontwikkelen dat we samen kunnen bouwen aan een leefbare toekomst. We willen dat de druppel op de gloeiende plaat zich uitbreidt, zodat we de mensen daar kunnen blijven helpen met een positieve injectie. Dit kunnen we niet alleen. Niemand kan vreedzaam doorleven als je weet dat anderen leven in armoede en onveiligheid.

Help Congo zichzelf te ontwikkelen

SAMEN BOUWEN AAN EEN LEEFBARE TOEKOMST

Ieder mens een basis geven om zich zo te ontwikkelen dat we samen kunnen bouwen aan een leefbare toekomst. We willen dat de druppel op de gloeiende plaat zich uitbreidt, zodat we de mensen daar kunnen blijven helpen met een positieve injectie. Dit kunnen we niet alleen. Niemand kan vreedzaam doorleven als je weet dat anderen leven in armoede en onveiligheid.

Help Congo zichzelf te ontwikkelen

SAMEN BOUWEN AAN EEN LEEFBARE TOEKOMST

Ieder mens een basis geven om zich zo te ontwikkelen dat we samen kunnen bouwen aan een leefbare toekomst. We willen dat de druppel op de gloeiende plaat zich uitbreidt, zodat we de mensen daar kunnen blijven helpen met een positieve injectie. Dit kunnen we niet alleen. Niemand kan vreedzaam doorleven als je weet dat anderen leven in armoede en onveiligheid.

Doneer nu!

Word vrijwilliger!

Voor een klein bedrag elke maand
geeft u de Congolezen
weer meer toekomst!

Als vrijwilliger
steunt u ook
onze organisatie!

Over ons

Stichting Congo is in het leven geroepen om de inwoners van de Democratische Republiek Congo een handje te helpen. Niet door ‘gewoon’ geld te geven, maar door ter plekke te helpen met het opzetten van kleinschalige projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, landbouw en een project voor tienermoeders te verwezenlijken.

Om deze projecten te verwezenlijken hebben we jullie hulp nodig. Onder projecten vind je meer informatie. 

Onderwijsproject 2023

Geef elk kind de kans om een basisschool en een middelbare school te bezoeken

De hoofddoelstelling van het onderwijsproject is om het aantal kinderen dat naar de basisschool en middelbare school gaat te vergroten. Daarnaast proberen we ouders te motiveren; zonder hun steun kan een kind nooit een opleiding voltooien.

Een ander doel is de voorzieningen verbeteren: goede schoolgebouwen, een schoolbord, schoolmaterialen, schoolbanken en een toilet zijn voorwaarden voor succes. Daarnaast hebben de oudercomités op de scholen een belangrijke rol bij het mobiliseren van kinderen naar school. Ieder jaar…

Kippenfarm 2023

Hiermee vragen wij uw aandacht voor ons project kippenfarm te Kimpoko.

Onze schuur is sinds september 2021 gereed om kippen te huisvesten.

Ten gevolge van de Corona-periode heeft dit project niet de aandacht gekregen welke het verdient en bij nader inzien moest het misschien wel allemaal zo zijn.

Volg ons op social media

Donateur worden

Voor een gering bedrag kunt u al donateur worden.

€5

€10

€50

Anders

Onderwijs

”Education is the most powerful weapon
which you can use to change the world”.

(L’éducation est l’arme la plus puissante
que vous pouvez utiliser pour changer le monde).

- Nelson Mandela

Translate »